Izaberite stranicu

FIV – „Mačija sida“

FIV,  skračeno od Feline Immunodeficiency Virus ili mačija sida je neizlečivo virusno oboljenje mačaka. FIV pripada porodici Retrovirusa, grupi Lentivirusa. U istu grupu spada virus AIDS-a ljudi. Način njihovog negativnog delovanja na imunološki sistem je sličan,...

Parvoviroza pasa

Šta je Parvoviroza? Parvoviroza je veoma kontagiozno virusno oboljenje pasa. Javlja se najčešće kod mladih pasa, mada je veoma prisutno i kod odraslih. Bolest se manifestuje povraćanjem, profuznom a u kasnijem stadijumu i hemoragičnom dijarejom, što dalje rezultira...